Κλάδοι

στους οποίους προσφέρουμε Λύσεις Cobots

Τα cobots βοηθούν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις αυτοματισμού που επιβάλλει το Industry 4.0. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε βιομηχανία, από τη βιομηχανία τροφίμων & ποτών μέχρι τη βιομηχανία χημικών προϊόντων αλλά και τα logistics centers συμβάλλοντας στη βελτίωση των διαδικασιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και την αισθητή μείωση των λειτουργικών εξόδων.