Προϊόντα

για Λύσεις Cobots στη Βιομηχανία και τα Logistics

Η σειρά αυτοκινούμενων ρομπότ RIO έχει σχεδιασθεί για να μεταφέρει με ασφάλεια και αποτελεσματικά διάφορα προϊόντα και υλικά μέσα σε χώρους αποθηκών και εργοστασίων. Η σειρά RIO διαθέτει 3 μοντέλα το καθένα από τα οποία μπορεί είτε να φορτωθεί με προϊόντα είτε να απλά να τραβάει καλάθια γεμάτα με προϊόντα και να τα μεταφέρει αυτόνομα με τη χρήση αισθητήρων από τον έναν χώρο στον άλλον. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο βελτιώνουν την αποδοτικότητα μίας επιχείρησης αλλά μειώνουν σημαντικά και το κόστος λειτουργίας της.

Τα αυτοκινούμενα ρομπότ της σειράς RIO μέσω της δυνατότητας χαρτογράφησης του χώρου που κινούνται, καθώς και του δυναμικού σχεδιασμού διαδρομών, μπορούν να αποφεύγουν εμπόδια στο δρόμο τους ενώ παράλληλα είναι σε θέση να επικοινωνούν με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Industry 4.0.

Προϊόντα

 

RIO-100

RIO-100

Payload: 100kg
Load Type: Application Specific
Max Speed: 1,5m/s
Navigation System: Natural Navigation
Communication: WiFi
RIO-500

RIO-500

Payload: 500kg
Load Type: Application Specific
Max Speed: 1,5m/s
Navigation System: Natural Navigation
Communication: WiFi
RIO-1500

RIO-1500

Payload: 1500kg
Load Type: Application Specific
Max Speed: 1,5m/s
Navigation System: Natural Navigation
Communication: WiFi