Εφαρμογές Cobots

στη Βιομηχανία και τα Logistics

Case Packing

Ο εγκιβωτισμός προϊόντων αποτελεί μια ζωτικής σημασίας διαδικασία για όλες τις βιομηχανικές μονάδες, καθώς διασφαλίζει την προστασία των προϊόντων από τυχόν φθορές κατά τη μεταφορά τους από το εργοστάσιο έως τον τελικό καταναλωτή. Κατά τον εγκιβωτισμό, προϊόντα διαφόρων διαστάσεων ομαδοποιούνται και τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια που παρέχουν προστασία, καθώς και ευκολία χειρισμού τους με χειροκίνητα ή μηχανικά μέσα.  

Με τη χρήση συνεργατικού ρομπότ (cobot) ο εγκιβωτισμός μπορεί εύκολα να αυτοματοποιηθεί, βελτιώνοντας σημαντικά την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της γραμμής, καθώς και την ποιότητα της συσκευασίας.

Τα cobots ενσωματώνονται εύκολα στη γραμμή συσκευασίας και μπορούν να διαχειριστούν προϊόντα οποιουδήποτε μεγέθους και σχήματος, ενώ η ευελιξία και η ευκολία που τα χαρακτηρίζει επιτρέπει στην επιχείρηση να καλύψει άμεσα αιφνίδιες ανάγκες για τον εγκιβωτισμό νέων προϊόντων/ συσκευασιών στο ίδιο ή διαφορετικό σημείο εντός του εργοστασίου.

Τα cobots μπορούν να αναλάβουν όλες τις εργασίες εγκιβωτισμού (διαμόρφωση χαρτοκιβωτίου, εγκιβωτισμός, κλείσιμο) ή μπορούν να λειτουργούν συνεργατικά με τον άνθρωπο στον ίδιο χώρο.

Κλάδοι

Υιοθετούνται με επιτυχία για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας Case Packing στις βιομηχανίες:

Ενδεικτικές εφαρμογές

Ενδεικτικές εφαρμογές εγκιβωτισμού με χρήση cobot αποτελούν:

  • Αυτόματη επιλογή και τοποθέτηση μπουκαλιών (Bottle Pick & Place)
  • Αυτόματη τοποθέτηση προϊόντος σε κιβώτια
  • Αυτόματη διαμόρφωση κιβωτίου
  • Αυτόματο κλείσιμο κιβωτίου

Φωτογραφίες

Εγκιβωτισμός stretch film με χρήση cobot:

Βίντεο

Εγκιβωτισμός stretch film με χρήση cobot:

Σχετικά προϊόντα

Ιδανικά cobot για εφαρμογές Case Packing είναι τα:

Φόρμα επικοινωνίας

Παρακαλώ επιλέξτε
Λάθος Εισαγωγή. Παρακαλώ ξαναπροσπαθήστε.
Παρακαλώ συμπληρώστε
Παρακαλώ συμπληρώστε
Παρακαλώ συμπληρώστε
Παρακαλώ συμπληρώστε τον τίτλο της θέσης σας στην εταιρεία.
Παρακαλώ συμπληρώστε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας.
Παρακαλώ συμπληρώστε
Invalid Input
Invalid Input