Εφαρμογές Cobots

στη Βιομηχανία και τα Logistics

Quality control

Ο έλεγχος ποιότητας των προϊόντων σε μία γραμμή παραγωγής απαιτεί συνέπεια, υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα. Πρόκειται για μία διαδικασία η οποία στοχεύει στην έγκαιρη και αποτελεσματική ανίχνευση ελαττωματικών προϊόντων ή ενδείξεων ότι υπάρχει απόκλιση από τις προδιαγραφές. Η διαδικασία αυτή απαιτεί μεγάλη επιδεξιότητα ενώ επιπλέον είναι πολύ κουραστική καθώς ο εργαζόμενος θα πρέπει να εκτελεί με ακρίβεια και προσήλωση επαναλαμβανόμενες εργασίες για πολλές ώρες γεγονός που συχνά μπορεί να οδηγήσει σε λάθη με σοβαρές επιπτώσεις.

Τα Cobots μπορούν να εκτελέσουν με συνέπεια και εξαιρετική ακρίβεια επαναλαμβανόμενες ροές εργασίας και ελέγχους για τη διασφάλιση της ποιότητας των παραχθέντων. Ενδεικτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση βάρους, όγκου, τη λήψη φυσικών δειγμάτων, ακόμη και φωτογραφιών ή βίντεο από τα προϊόντα ή και τις μηχανές παραγωγής.

Κλάδοι

Χρησιμοποιούνται με εξαιρετική αποτελεσματικότητα στις βιομηχανίες:

Ενδεικτικές εφαρμογές

Ενδεικτικές εφαρμογές ελέγχου ποιότητας με χρήση cobot αποτελούν:

  • Ζύγιση βάρους προϊόντος και απόρριψη
  • Έλεγχος σωστής σφράγισης φιάλων και απόρριψη

Φωτογραφίες

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες εφαρμογών:

Βίντεο

Δείτε παρακάτω βίντεο εφαρμογών:

Σχετικά προϊόντα

Το συνεργατικό ρομπότ Hanwha HCR-5 μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε διάφορες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας που περιλαμβάνουν τον έλεγχο, την μέτρηση και διαλογή προϊόντων, όπως τοποθέτηση ενός προϊόντος σε μια συγκεκριμένη περιοχή ελέγχου ποιότητας η οποία είναι εφοδιασμένη με κάμερες ή αισθητήρες, καθώς και μετακίνηση των ελαττωματικών προϊόντα σε κάδους απορριμμάτων. Η χρήση του Hanwha HCR-5 στη γραμμή γραμμή παραγωγής  βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων, εμποδίζοντας την αποστολή ελαττωματικών προϊόντων στον τελικό αποδέκτη, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει το περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας των χειριστών, καθώς του απαλλάσουν από επαναλαμβανόμενες και εξαιρετικά απαιτητικές εργασίες.

Φόρμα επικοινωνίας

Παρακαλώ επιλέξτε
Λάθος Εισαγωγή. Παρακαλώ ξαναπροσπαθήστε.
Παρακαλώ συμπληρώστε
Παρακαλώ συμπληρώστε
Παρακαλώ συμπληρώστε
Παρακαλώ συμπληρώστε τον τίτλο της θέσης σας στην εταιρεία.
Παρακαλώ συμπληρώστε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας.
Παρακαλώ συμπληρώστε
Invalid Input
Invalid Input