Λύσεις Cobots

για τη Βιομηχανία και τα Logistics

Τα cobots μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία ευρεία γκάμα εφαρμογών σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας και των logistics, εκτελώντας με ακρίβεια και ταχύτητα τόσο απλές όσο και σύνθετες εργασίες.

Ανά Εφαρμογή

 

Ανά Κλάδο

 

Ανά Προϊόν

 

CobotMat Συστήματα